راه‌های متعددی برای این‌که بگوییم بیماران از جراحی زیبایی بینی خود راضی هستند وجود دارد. رایج‌ترین روش از طریق تصاویر قبل و بعد از جراحی زیبایی بینی است.
اما این روش‌ بیشتر دید جراح پلاستیک را مورد نظر قرار می‌دهد. در حال حاضر، پرسشنامه‌ی جدیدی مطرح شده که در اتاق انتظار جراح پلاستیک توسط بیمار پر می‌شود و مشخص می‌کند که بیماران قبل و بعد از جراحی زیبایی بینی چقدر راضی هستند. این ابزار جدید با عنوان FACE Q برای جراحی زیبایی بینی تهیه شده است.
برای تست این ابزار دکتر Anne Klassen از دانشگاه مکمستر در همیلتون، انتاریو، کانادا، از 158 بیمار که در نه کلینیک جراحی پلاستیک در امریکا، انگلستان و کانادا جراحی زیبایی بینی انجام داده بودند خواست تا فرم رضایت از عمل را پر کنند. این فرم شامل 25  سوال در خصوص اندازه‌ی بینی و پنج سوال درباره‌ی سوراخ های بینی بود. هم‌چنین لیست کوتاهی از سوالات که عوارض جانبی جراحی زیبایی بینی را می‌سنجید همراه فرم‌ها به این بیماران داده شد تا پرکنند. البته بعدها تعداد سوالات به 15 سوال کاهش یافت.
بیماران ی که قبل و بعد از عمل جراحی زیبایی بینی فرم را تکمیل کردند بهتر می‌توانست نتایج جراحی زیبایی بینی را درک کنند.
پس از آن این نکته بررسی شد که بیماران با استفاده از این پرسشنامه چقدر بهتر توانسته بودند نتایج جراحی زیبایی بینی را ارزیابی کنند و میزان رضایت خود از این نتایج را تخمین بزنند.
به عنوان مثال، برخی از بیماران ممکن است با نگاه در آینه رضایت خود را بسنجند و برخی از طریق عکس‌های قبل و بعد از عمل خود (بینی اساسا در هفت تا 10 روز پس از جراحی زیبایی بینی تقریبا به شکل عادی خود می‌رسد).
این پرسشنامه از  نگاه در آینه یا تصاویر قبل و بعد از عمل کاربردی‌تر است چرا که تعداد کمی از بیماران از نزدیک سوراخ‌های بینی را بررسی می‌کنند و یا پوست بینی خود را تست می‌کنند. اما اهمیت اصلی این ابزار این است که برخلاف اغلب ابزار سنجش نتایج جراحی زیبایی بینی که برای پزشکان طراحی شده، ویژه بیماران طراحی شده است.
هم‌چنین جراح پلاستیک و کارکنان همراهش می‌توانند در مورد آن‌چه به طور معمول باعث نگرانی و احساسات بیمار در مورد بینی اوست بیاموزند و اهداف واقع بینانه‌ای در مورد آن‌چه که می‌توان با جراحی زیبایی تغییر داد تعیین کنند. به گفته‌ی محققان، نظرسنجی آسان درک بهتری برای جراحان جهت ادامه کار هم در سطح فردی و هم گروهی ایجاد می‌کند.

منبع : Robertkotlermd