مثل تمامی جراحان، جراحان پلاستیک نیز تمامی نکات استریلیزه و پیشگیری از انتقال هرنوع عفونت را در حین جراحی زیبایی رعایت می‌کنند. در مراقبت‌های معمول پس از هر عمل جراحی زیبایی صبح روز بعد از آن، اتاق عمل ضدعفونی می‌شود و تمامی عفونت‌های احتمالی پاک می‌گردد. طبق مقاله ای که اخیرا در JAMA که مجله‌ای درباره جراحی پلاستیک صورت می‌باشد منتشر شده است، این روند برای جراحی زیبایی بینی نیز صادق است.
محققین وجود یک باکتری را در بینی 363 بیمار که جراحی زیبایی بینی انجام داده بودند بررسی کردند. برخی از این افراد جراحی زیبایی بینی انجام داده بودند و برخی عمل سپتورهینوپلاستی  یا همان عمل انحراف بینی. بیش از نیمی از افرادی که برای این تحقیق انتخاب شده بودند جراحی زیبایی و بازسازی بینی داشتند.
نتایج نشان داد که 78.2 درصد از افرادی که جراحی زیبایی بینی داشتند فقط یک باکتری که در بینی یافت می‌شود را در ناحیه بینی خود داشتند. ولی 11.8 درصد افراد باکتری بدخیمی معروف به استافیلوکوکوس اوريوس داشتند که مبارزه با آن بسیار سخت و درمان عفونت آن زمان بر است و اکثر مردم آن را وحشتناک توصیف می‌کنند. کولیفرم‌های مدفوعی نیز در بینی 7.4 درصد از بیمارانی که جراحی زیبایی بینی داشتند نیز یافت شدند.
اما می‌توانید با مصرف یک پماد آنتی‌بیوتیک ساده از عفونت جلوگیری کرد. طبق نتایج بدست آمده بیمارانی که حداقل دو روز در هفته به مدت پنج هفته پیش از عمل از داروی موپیروسین درون بینی خود می‌ریختند، از عفونت‌های بعد از عمل مصون بودند و یا کمتر مبتلا می‌شدند.

منبع : Robertkotlermd