دوربین مداربسته در شرایط مختلفی برای فراهم کردن امنیت مورد استفاده قرار می‌گیرند. گاهی در مدارس یا دانشگاه‌های بزرگ‌تر، تنها وجود بخش حراست کافی نیست؛ البته برخی مدارس از دوربین مداربسته برای نظارت و پیگیری فعالیت‌های غیرمعمول بهره می‌گیرند. دوربین مداربسته با آگاهی و رضایت دانش‌آموزان، والدین آن‌ها و اساتید نصب و به‌کار گرفته می‌شوند. فواید زیادی در استفاده از دوربین مداربسته برای مدارس وجود دارد:

امنیت مدرسه

دوربین مداربسته از ورود افراد غیرمجاز به مدرسه جلوگیری کرده و در صورت بروز مشکل امکان شناسایی فرد را فراهم می‌کنند.

فواید برای اساتید

  • وجود دوربین مداربسته امنیت خودروهای اساتید را افزایش می‌دهند.
  • حضور و غیاب اساتید را ثبت می‌کند.
  • دوربین مداربسته همچنین رفتار و روش‌های تدریس اساتید را در حالت واقعی نشان می‌دهد.

فواید برای دانش‌آموزان

  • وجود دوربین مداربسته میزان نظارت را افزایش داده و مانع زورگویی و سوءاستفاده بچه‌های بزرگ‌تر از بچه‌های کوچک‌تر می‌شود.
  • به حضور به‌موقع دانش‌آموزان در مدرسه و رعایت اصول توسط آن‌ها نظارت می‌کنند.
  • سرقت از دانش‌آموزان را کاهش و امکان پیگیری آن را فراهم می‌کنند.
  • دوربین مداربسته اطمینان خاطر بیشتری به والدین در مورد امنیت مدارس می‌دهد.
دوربین مداربسته در مدارس راهی برای افزایش امنیت و فراهم کردن محیطی سالم برای یادگیری است. همیشه قبل از نصب دوربین مداربسته با کارشناسان در مورد محل‌های استراتژیک برای نصب این سیستم‌ها مشورت کنید.

منبع : Sulekha