تمام اتاق‌های پذیرایی یک شکل طراحی نمی‌شوند. شکل و اندازه‌ی آن‌ها هم مثل افرادی که از آن‌ها استفاده می‌کنند متفاوت است. بعضی اتاق‌های پذیرایی مستطیل، بعضی خمیده و بعضی L شکل یا T شکل هستند. طراحی دکوراسیون یک اتاق پذیرایی قناس می‌تواند یک چالش باشد، اما خیلی هم سخت نیست. 

دیوارها را رنگی روشن بزنید و اگر امکان دارد، رنگ مبلمان را تیره انتخاب کنید. به این شکل مبلمان مرکز توجه می‌شود و دیوارها، پیش‌زمینه‌ای یکپارچه برای دکوراسیون فراهم می‌کنند. در اتاق قدم بزنید و یک نقطه‌ی کانونی انتخاب کنید. در بعضی اتاق‌های پذیرایی نقطه‌ی کانونی جایی است که مبل سه نفره قرار می‌گیرد. در دیگر اتاق‌ها، شومینه، پنجره‌ای با منظره‌ای زیبا یا تلویزیون می‌توانند نقاط کانونی باشند. اگر دیوارهای اتاق پذیرایی خمیده باشد، نقطه‌ی کانونی می‌تواند یک مورال یا نقش روی دیوار باشد. در اتاق پذیرایی T شکل، می‌توان پنجره‌های بزرگ انتهای اتاق را به‌عنوان نقطه‌ی کانونی در نظر گرفت. 

مبلمان را اطراف نقطه‌ی کانونی بچینید. اگر نقطه‌ی کانونی شومینه یا پنجره است، هر طرف آن یک مبل قرار دهید. این مبلمان باید رو به روی هم باشند. یک فرش بین آن‌ها بیاندازید و یک میز وسط آن‌‌ها قرار دهید. در اتاق پذیرایی L شکل که یک شومینه در انتهای آن قرار دارد، بهتر است از مبل L استفاده کنید. طرف دراز مبل L را سمت باز اتاق و طرف کوتاه آن را مقابل دیوار قرار دهید. به این شکل یک L از بقیه‌ی اتاق جدا می‌شود. می‌توانید از قسمت جدا شده به‌عنوان جایی برای گپ و گفت یا دفتر کار خانگی استفاده کنید. اگر نقطه‌ی کانونی تلویزیون است، یک مبل دو یا سه نفره مقابل آن قرار دهید و دو مبل تک نفره را دو طرف آن بگذارید. با استفاده از فرش می‌توانید دکوراسیون اتاق را یکپارچه کنید. 

پرده را یک تکه و به رنگ مبلمان یعنی یک رنگ تیره انتخاب کنید. برای مثال، اگر مبل چرم قهوه‌ای سوخته دارید، پرده را هم به همین رنگ انتخاب کنید. پرده هم شکل هم باعث می‌شود دکوراسیون اتاق یکپارچه شود. 


نکته

به گوشه‌‌های اتاق بی‌توجهی نکنید. با قرار دادن میز‌های کوچک، میز تحریر و مبل تک نفره زیبا در گوشه‌های خالی خانه می‌توانید دکوراسیون داخلی را تکمیل کنید.منبع : Ehow