انجام عمل بزرگ کردن چانه در بیمارانی که جراحی زیبایی بینی انجام می‌دهند غیر معمول نیست.  جراحان زیبایی ابتدا بینی و همین‌طور نیم‌رخ فرد را آنالیز می‌کنند تا ببینند آیا بزرگ کردن چانه به همراه جراحی زیبایی بینی به نفع بیمار است یا خیر.

بسیاری از کسانی که برای کوچک کردن بینی به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، پس از مشاوره متوجه می‌شوند که در واقع چانه‌ی کوچک یا عقب رفته‌ی آن‌ها باعث شده که بینی آن‌ها بزرگ به نظر برسد. با بزرگ کردن چانه به وسیله‌ی ایمپلنت، تعادل اجزای صورت و نیم‌رخ بهبود یافته و با کمترین اصلاح بینی مشکل حل می‌شود.


مزایای بزرگ کردن چانه و جراحی بینی

جراحی زیبایی پروفایل اصطلاحی است که اغلب برای جراحی‌هایی استفاده می‌شود که با هدف برقراری تعادل میان بینی و چانه انجام می‌گیرد. این دو عضو صورت رابطه‌ی تنگاتنگی با یکدیگر دارند و هرکدام تاثیر زیادی بر روی جلوه‌ی دیگری می‌گذارند. اگر بینی بزرگ در کنار یک چانه‌ی کوچک قرار گیرد، بزرگ‌تر به نظر می‌رسد که خود چانه کوچک هم در کنار بینی بزرگ از حد واقعی عقب‌تر به‌نظر می‌رسد.

جراحان می‌توانند با متوازن کردن چانه و بینی به وسیله‌ی بزرگ کردن چانه هماهنگی و توازن خوبی در صورت به وجود بیاورند و انجام این جراحی، همراه جراحی زیبایی بینی می‌تواند چهره‌ی فرد را بهتر کند. 


جراحی پروفایل صورت و بزرگ کردن چانه

جراحی زیبایی بینی عملی است که باعث بهبود ظاهر بینی می‌شود و به مسائلی مثل پهنی و کجی بینی، پره‌های باز، نوک گوشتی، برآمدگی بینی و مسائلی از این دست می‌پردازد. 

عمل بزرگ کردن چانه نیز با استفاده از ایمپلنت چانه که از طریق ایجاد یک برش کوچک در زیر چانه و قرار دادن ایمپلنت در قسمت بالای استخوان آرواره صورت می‌گیرد و  باعث برجسته‌تر شدن چانه‌ی کوچک و یا عقب رفته می‌شود. این جراحی‌ها را می‌توان با هم و با بی حسی موضعی یا کلی انجام داد. به‌طور معمول بیماران اغلب پس از دو هفته می‌توانند سر کار و سایر فعالیت‌های عادی بازگردند.


منبع : Rhinoplastyny