جراحی‌ زیبایی بینی یکی از محبوب‌ترین جراحی‌های پلاستیک است. وقتی صحبت از  جراحی‌ زیبایی بینی به میان می‌آید، قومیت بیمار می‌تواند نقش مهمی در نحوه‌ی انجام آن بازی کند.
نادیده گرفتن قومیت فرد در جراحی‌ زیبایی بینی می‌تواند نتایج بدی را به دنبال داشته باشد چون آناتومی بینی هر فردی ایجاب می‌کند تکنیک بخصوصی برای جراحی وی استفاده شود تا بینی حاصل جراحی، با اجزای صورت آن فرد هم‌خوانی داشته باشد.

سیاه‌پوستان

سیاه‌پوستان دارای بینی عریض‌تر و پهن‌تری هستند. پل بینی در آن‌ها زیاد برجسته نیست که اغلب نمایی مسطح به آن می‌دهد. پزشکان باید به این موضوع توجه داشته باشند و بدانند که بسیاری از بیماران آن‌ها ترجیح می‌دهند پل بینی در صورت آن‌ها مشخص باشد و نوک بینی هم دیده شود. 


آسیایی‌ها

بسیاری از تکنیک‌های مورد استفاده برای سیاه‌پوستان را می‌توان برروی بیماران آسیایی نیز به کار برد. جراح می‌تواند با استفاده از ایمپلنت‌های صورت در پل یا نوک بینی به دلخواه بیمار آن را نازک‌تر کرده و طول آن را بیشتر کند.


خاورمیانه‌ای‌ها

برای مردم خاورمیانه پل بینی اهمیت زیادی دارد. تقاضای بیشتر بیمارانی که به این منطقه تعلق دارند این است که قوز استخوانی در قسمت پل بینی آن‌ها برداشته شود. افتادگی نوک بینی این قوز را بیشتر نشان می‌دهد بنابراین جراحان پلاستیک باید در جراحی‌ زیبایی بینی این نکته ر انیز مد نظر داشته باشند. 


منبع : Rhinoplastyny