از سیم و کابل Rca برای متصل کردن دستگاه‌های صوتی استفاده می‌شود. اگر می‌خواهید یک سیستم صوتی خاص در خانه یا خودرو نصب کنید، استفاده از کابل Rca باعث می‌شود صدایی صاف و باکیفیت داشته باشید و از  سیم و کابل اضافی هم استفاده نکنید. هم‌چنین اگر خودتان قادر به ساخت این نوع  سیم و کابل باشید، می‌توانید تا حدی در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنید. 


طرز ساخت سیم و کابل Rca

  • دستگاه هویه را روشن کنید: این کار را قبل از هر چیز انجام دهید تا مطمئن شوید وقتی به هویه نیاز دارید، به اندازه‌ی کافی داغ شده باشد. دقت کنید که نوک هویه به چیزی نخورد و سر راه نباشد که اتفاقی به آن برخورد کنید. 
  • یک سیم صوتی را به اندازه‌ای که نیاز دارید ببرید. 
  • 2 سانتی‌متر از روکش سیم صوتی را بکنید. مواظب باشید هنگام انجام این کار به فلزات رسانای  سیم و کابل آسیب وارد نکنید.
  • پیچیدن سیم‌ها به هم: اکثر  سیم و کابل صوتی از چهار رشته تشکیل شده‌اند، رشته‌ها را دوتا دوتا به هم بپیچید. 
  • هویه کردن رشته‌ها به هم: اگر سر رشته‌های به هم پیچیده شده را کمی هویه کنید، به هم محکم می‌شوند و متصل کردن آن‌ها به فیش Rca آسان‌تر می‌شود.
  • روکش کردن  سیم و کابل: اگر می‌خواهید از کابل Rca برای یک سیستم استریو استفاده کنید، برای روکش کردن آن از رنگ‌های مختلف استفاده کنید. می‌توانید این کار را با استفاده از روکش حرارتی یا چسب برق انجام دهید. 
  • فیش Rca را باز کنید و تمام قسمت‌هایش را یک جا بگذارید. کابل Rca را از قسمت پایینی فیش عبور دهید. فیش Rca یک قسمت U شکل دارد، آن را پیدا کنید، سیم را از آن عبور دهید و روی پین مرکزی فیش هویه کنید. به این شکل سیم به پین مرکزی وصل می‌شود. حالا دو قسمت فیش را به هم پیچ کنید.

منبع : Wikihow