جراحی زیبایی بینی، برای اصلاح شکل بینی انجام می‌شود. در جلسات مشاوره‌ای که با جراح پلاستیک دارید، باید انتظارات خود از نتیجه‌ی جراحی زیبایی بینی را برای او شرح دهید. جراحان پلاستیک با دید خاصی به بینی نگاه و برای توصیف آن از  عبارات خاصی استفاده می‌کنند. شما هم با دانستن این عبارات می‌توانید تصویر بهتری از چیزی که در ذهن دارید برای جراح پلاستیک بسازید.


 عرض بینی

  • سوراخ‌ها
  • نوک
  • ستون بینی

طول بینی

  • طول عمودی یعنی فاصله‌ی پایه تا نوک دماغ
  • طول افقی

اگر برای توصیف بینی مورد نظر خود از این عبارات استفاده کنید، جراح پلاستیک درک بهتری از انتظارات شما خواهد داشت. تصور نکنید جراح پلاستیک دقیقا می‌داند که شما چه می‌خواهید. بینی مورد علاقه‌ی هر فرد منحصر به خودش است و بینی ایده‌آل ممکن است از نظر هر فرد شکلی متفاوت باشد. پس وقتی می‌خواهید بینی مورد نظر خود را برای جراح پلاستیک شرح دهید، باید دقیق باشید. 


منبع : Cosmeticsurg