انجام بعضی کارهای خانه کمی مشکل است و نصب کردن پرده یکی از آن‌هاست. به‌نظر می‌رسد خیلی‌ها در نصب کردن  پرده دچار مشکل هستند چون این یکی از سوالاتی است که در گوگل جست و جوی زیادی داشته است. ما با طراحان دکوراسیون داخلی صحبت کرده‌ و نکاتی در مورد نصب کردن  پرده برای‌تان جمع‌آوری کرده‌ایم. 


طول و عرض پرده

کاری که قبل از هر چیز باید انجام دهیم اندازه گرفتن عرض و طول  پرده است.  پرده را 3.5 سانتی‌متر بالاتر از زمین نصب کنید که خاک نگیرد؛ هم‌چنین با این کار اتاق بزرگ‌تر به‌نظر می‌رسد. برای پرده‌های سنگین‌تر مثل کتان 3.5 سانتی‌متر دیگر به ارتفاعش از زمین اضافه کنید، این نوع‌ پرده‌ها به‌مرور زمان کش می‌آیند. وقتی  پرده را جمع می‌کنید باید پر به‌نظر برسد، پس عرض  پرده را 1.5 یا 2 برابر عرض پنجره بگیرید. 

درست نصب کردن  پرده در زیبایی دکوراسیون اتاق نقش زیادی دارد. میله‌ی  پرده را بررسی کنید ببینید صاف باشد و اگر طول میله‌ی  پرده کمتر از 3.5 متر است، برای نصب کردن آن از سه پایه استفاده کنید. سپس بالای  پرده را به گوشه‌ی پایینی میله‌ی  پرده نصب کنید. 

در حالی که نصب کردن  پرده روی تمام پنجره‌های مربعی یا مستطیلی شکل به یک روش انجام می‌شود، پنجره‌هایی که اشکال متفاوت دارند ممکن است شما را دچار مشکل کنند:


برای پنجره‌های مربعی یا مستطیلی میله پرده به‌گونه‌ای باشد تا وقتی پرده را باز می‌کنید قسمت زیادی از پنجره را نپوشاند.

پنجره‌های مربی یا مستطیلی

ارتفاع: 7.5 سانتی‌متر پایین سقف.

نکته: از هر طرف میله‌ی پرده را 30 سانتی‌متر اضافه بگیرید تا وقتی  پرده را باز می‌کنید قسمت زیادی از پنجره را نپوشاند.


پنجره‌های دو تکه

ارتفاع: 7.5 سانتی‌متر پایین سقف؛ اگر این کار ممکن نیست   پرده را بین پنجره‌های پایینی و بالایی نصب کنید.

نکته: اگر از پرده‌های سنگین استفاده می‌کنید،  پرده را طوری نصب کنید که 7 سانتی‌متر از زمین فاصله داشته باشید. پارچه‌‌های سنگین به‌مرور زمان کش می‌آیند.


پنجره‌های کمانی

ارتفاع: تا جایی که می‌توانید میله‌ی  پرده را بالاتر از کمان پنجره نصب کنید. 

نکته: با توجه به ظاهر و جزئیات این نوع پنجره، بهتر است روی آن  پرده نصب نکنید. 


پنجره‌های فرو رفته

ارتفاع: 7.5 سانتی‌متر پایین سقف.

نکته: میله‌ی پرده‌ای پیدا کنید که مناسب زاویه‌های این نوع پنجره باشد که مجبور نشوید سه میله‌ی  پرده بالای پنجره نصب کنید. 


منبع : Elledecor