مادربزرگ لایا در سن 106 سالگی در روزی مهم برای بانوان با حمل کردن مشعل المپیک 2016 ریو  نام خود را در تاریخ ورزش و المپیک ثبت کرد.

با این‌که هنوز 47 روز تا المپیک ریو باقی مانده یک رکود جدید ثبت شده است. آیدا گرمانکه معروف به مادربزرگ لایا، در سن 106 سالگی و در روز 28 خرداد به پیرترین مشعل‌دار المپیک تبدیل شد. او پس از روشن کردن دیگ آتش المپیک در ماکاپا، مرکز ایالت آمازونیه آماپا گفت: «خیلی خوشحالم. باید برای این خوشحالی که هیچ‌وقت انتظارش را نداشتم شکر گذار باشم. احساس غرور می‌کنم.»

مادربزرگ  لایا رکورد الکساندر کاپتارنکو که در المپیک زمستانی 2014 سوشی در روسیه و در سن 101 سالگی مشعل‌دار المپیک بود را شکست. این اولین رکوردی نیست که مادربزرگ لایا برجای گذاشته؛ او در سن 103 سالگی به‌عنوان پیر‌ترین اسکای دایور شناخته و با پریدن از هواپیما وارد کتاب رکود‌های گینس شد. 

28 خرداد در ماکاپا روز مهمی برای بانوان بود. ماریا داس دورس روزاریوی 54 ساله که اجدادش برده بودند هم یکی از مشعل‌داران المپیک بود. او در تاریخ آفریقا و فرهنگ برزیل تخصص دارد و برای حفظ تاریخ مقاومت آفریقایی برزیلی این منطقه تلاش می‌کند.

او هم‌چنین از انجمن بانوان سیاه‌پوست آمازون برزیلی هم حمایت می‌کند. او می‌گوید برای این‌که بتواند صدای سیاه‌پوستان و مخصوصا خانم‌های سیاه‌پوست منطقه را به گوش دیگران برساند این موسسات را تاسیس کرده است. «ما برای پیشرفت عادلانه و سلامت بانوان سیاه‌پوست، مبارزان گذشته و امروز، تلاش می‌کنیم. مشعل المپیک برای ما این معنی را دارد.»

از مشعل المپیک با رقص‌های محلی آفریقایی برزیلی و موسیقی و ساز‌های کوبه‌ای در ماکاپا استقبال شد. رقص‌هایی مثل Marabaixo که برای آفریقایی برزیلی‌ها نشانه‌ی شادی و مقاومت است.


منبع : Rio2016