یک قاره بخشی وسیعی از خشکی را در بر می‌گیرد. کره‌ی زمین شامل هفت قاره است که عبارتند از آسیا، آفریقا، آمریکای شمالی و جنوبی، قطب جنوب، اروپا و استرالیا/اقیانوسیه. جزایر کارائیب، آمریکای مرکزی و گریلند همگی بخشی از‌ آمریکای شمالی محسوب می‌شوند. هنگام آموزش هفت قاره به دانش آموزان بهتر است از روش‌های مختلف آموزش از جمله یادگیری بصری استفاده کنید.

کلمه‌ی قاره را روی تخته بنویسید و از دانش آموزان بخواهید معنای آن را توضیح دهند. اسم هفت قاره را با کمک دانش آموزان روی تخته بنویسید. اگر دانش آموزی به جای قاره نام یک کشور را ایالت را به کار برد توضیح دهید که این کشور خود بخشی از یک قاره‌ی بزرگ‌تر است. در ادامه‌ی آموزش از نقشه‌ی جهان استفاده کنید و از یک دواطلب بخواهید یکی از قاره‌ها را روی نقشه نشان دهد.

اقیانوس‌ها را هم در آموزش قاره‌ها بگنجانید. مشخص کنید که هر قاره در کدام نیم کره قرار دارد. به عنوان مثال، اروپا در نیم کره‌های شمالی و شرقی و استرالیا/اقیانوسیه در نیم کره‌های شرقی و جنوبی قرار دارد.

برای آموزش موثرتر، دانش آموزان را به هفت گروه تقسیم کرده و برای هر گروه یک قاره مشخص کنید. از گروه‌ها بخواهید با استفاده از اینترنت یا کتابخانه در مورد قاره‌ی خود اطلاعات جمع آوری کنند. دانش آموزان باید در مورد قاره‌ی مربوط به خود عکس‌هایی از اینترنت گرفته و چاپ کنند و همین طور در مورد جمعیت، کشورهایی هایی که در آن قاره قرار دارند، آب و هوای آن و موارد مرتبط دیگر اطلاعات جمع آوری کنند.

به هر گروه 20 دقیقه فرصت بدهید تا در مورد قاره‌ی خود کنفرانس دهند و نکات جالب آن را به سایر گرو‌ه‌ها آموزش دهند. کنفرانس باید در کلاس انجام شود و مواردی چون نام قاره، آب و هوا، مردم و جغرافیای آن را در بر بگیرد.

سوال و جواب بخش مهمی از آموزش است پس فرصتی را هم برای آن اختصاص دهید و چنان‌چه گرو‌ها اطلاعات اشتباهی در مورد قاره‌ی مربوط به خود داده‌اند آن اشتباهات را اصلاح کنید. در نهایت یک امتحان از دانش آموزان بگیرید تا مطمئن شوید در مورد قاره‌های مختلف به اندازه‌ی کافی یاد گرفته‌اند.


منبع : Synonym