همان طور که در بخش اول گفتیم به گفته‌ی متخصصان اجرای دکوراسیون داخلی رسیدن به حس دلخواه مالک خانه میزانی برابر از هنر و مهندسی می‌طلبد. کاغذ دیواری صاف و بدون شکاف که نشان دهنده‌ی کیفیت کار نصب آن است با آماده کردن مواد اولیه  آغاز می شود و با تمرکز روی چینش خاص دیوارهای اتاق  به پایان می رسد. برای مثال برای  جاهایی که دیوارها صاف نیستند باید  کاغذ دیواری را برش بزنید و روی هم قرار دهید تا در کنج‌ها الگوهای هماهنگ کنار هم قرار گیرند. 

توصیه‌: کسانی که برای اولین بار می خواهند کاغذ دیواری نصب کنند بهتر است از الگوهای کوچک که هماهنگ کردن‌شان ساده است شروع کنند. اگر با حوصله و پیوسته کار کنید به نتیجه‌ای حرفه‌ای و بدون نقص خواهید رسید. 


قسمت‌های اضافی زیر سقف را ببرید

با استفاده از یک تیغ موکت‌بری قسمت‌های اضافی لبه‌ی سقف را ببرید. یک کاردک را موازی با سقف نگه‌دارید که قسمت‌های دیگر کاغذ دیواری پاره نشود. یک اسفنج خیس را به آرامی به سمت لبه‌ها بکشید و چسب‌های اضافی را پاک کنید. سپس قسمت‌های چوبی و سقف را تمیز کنید. 

تکه‌های بعدی کاغذ دیواری را اندازه گیری کنید، برش بزنید و سپس نصب کنید. آن‌ها را روی دیوار بالا و پایین کنید تا الگوها با هم هماهنگ شوند و شکاف یا روی هم رفتگی دیده نشود. کنج دیوارها را کاغذ‌ دیواری کنید

کنج‌ها تنها جاهایی هستند که تکه‌های کاغذ دیواری روی هم قرار می گیرند. برای کنج‌های رو به داخل فاصله کنج تا بالا، پایین و وسط آخرین تکه‌ی نصب شده را اندازه‌گیری کنید. برای دیوارهایی که صاف نیستند 3.5 سانتی متر به بیشترین میزان اندازه گیری شده اضافه  کنید. با استفاده از خط‌کش یک تکه‌ی خشک را به همان اندازه جدا کنید و لبه‌ای که با کنج در تماس است را برش بزنید. کاغذ دیواری را طوری بچسبانید که لبه‌ی برش خورده از کنج رد شود و به دیوار مجاور برسد. تکه‌ی مجاور را طوری قرار دهید که لبه‌ی آن روی کنج باشد و روی تکه‌ی قبلی قرار گیرد. الگوها را هماهنگ کنید. برای کنج‌های رو به بیرون، کاغذ دیواری را طوری برش بزنید که نیم سانتی مترش روی دیوار مجاور قرار گیرد. سپس تکه‌ی بعدی را طوری نصب کنید که روی تکه‌ی قبلی قرار گیرید اما به دیوار مجاور نرسد. به این شکل اگر کسی خلاف جهت آن دستمال یا برس بکشد کاغذ دیواری بلند نمی‌شود. 


قسمت‌های اضافی اطراف در و پنجره 

وقتی می خواهید اطراف در و پنجره را کاغذ دیواری کنید بگذارید لبه‌های آن روی چهارچوب بیافتد. سپس از قسمت‌های اضافی کاغذ دیواری تا گوشه‌های چهارچوب را برش بزنید تا کاغذ دیواری روی دیوار قرار گیرد. قسمت‌های روی هم رفته را با قیچی ببرید. کاغذ دیواری را با استفاده از کاردک صاف کنید سپس با استفاده از آن کاغذ دیواری را به سمت چهارچوب، قرنیز و سقف بکشید. حالا تمام قسمت‌های اضافی را ببرید. 


در نصب کاغذ دیواری برای قسمت زیر چهارچوب پنجره باید چند برش کوتاه بزنید.

قسمت‌های اضافی زیر چهارچوب پنجره 

قسمت‌های اضافی زیر چهارچوب را به سمت جایی که چهارچوب و دیوار به هم می رسند چند برش کوتاه بزنید. این کار باعث می شود کاغذ دیواری خود را با شکل چهارچوب وفق دهد. سپس با یک کاردک کاغذ دیواری را نگه دارید و قسمت‌های اضافی را با تیغ برش بزنید. 


نصب کاغذ‌ دیواری بالا و پایین پنجره‌ها و بالای درها

برای نصب کردن کاغذ دیواری بالا و پایین پنجره‌ها و بالای درها هر تکه را اندازه گیری کنید، ببرید و سپس تا بزنید. برای این که این تکه‌ها صاف نصب شوند لبه‌ی آن‌ها را با استفاده از تراز با هم هماهنگ کنید. تمام قسمت‌های مورد نیاز را نصب و صاف کنید و قسمت‌های اضافی را برش بزنید و سعی کنید از محدوده‌ی چهارچوب در و پنجره خارج نشوید. سپس یک تکه‌ی کامل کاغذ دیوار ی را کنار پنجره آویزان کنید طوری که لبه‌ی تکه‌ی کاغذ دیواری کنار آخرین تکه‌ای که پایین یا بالای پنجره نصب کرده‌اید قرار گیرد و جایی که لبه‌ی دیگرش قرار می گیرد را نشانه بگذارید. با خط‌کش یک خط عمودی از آن نشانه تا زمین رسم کنید. سپس کاغذ دیواری را طوری نصب کنید که الگوها هماهنگ شوند. پس از این که الگوها هماهنگ شدند کاغذ دیواری را با اسفنج تمیز  و سپس آن را صاف کنید و تکه‌های اضافی را برش بزنید. 


منبع : Thisoldhouse