آموزش مفاهیم اساسی علوم در مهد کودک به کودکان در درک بهتر محیط پیرامون کمک می‌کند. هر چند مربی مهد کودک نمی‌تواند مانند یک دبیر فیزیک درباره‌ی پیچیدگی جاذبه توضیح دهد اما در عوض می‌تواند با آموزش عملی و تصویری بی‌خطر نیروی جاذبه را نشان دهد.

تعریف جاذبه

توضیح نیروی جاذبه در مهد کودک کمی سخت به نظر می‌رسد. اما شما می‌توانید از جمله ساده و معروف «هرچه بالا برود باید به پایین برگردد» استفاده کنید.
 

سقوط اجسام

انداختن اشیاء از ارتفاع مناسب روش سرگرم‌کننده‌ای برای آموزش جاذبه به بچه‌های مهد کودک است. باید یک جسم سبک مانند پر و یک جسم سنگین مثل کتاب بردارید. هم‌زمان هر دو را رها کنید و اجازه دهید کودکان سرعت سقوط هر دو را ببینند.

آزمایشات کششی 

در این روش هم نحوه‌ی عملکرد نیروی جاذبه روی اشیاء کم‌سرعت نشان داده می‌شود. به‌عنوان مثال شربت، شیره قند و عسل و قطرات غلیظ در حال چکیدن می‌توانند نمونه‌های مناسبی  برای آموزش نیروی جاذبه به بچه‌های مهد کودک باشند.

مرکز نیروی جاذبه

نشان دادن مراکز گرانشی برای کودکان مهد کودک امر پیچیده‌ای نیست. می‌توانید آزمایش تعادل انجام دهید مثلا یک شی را روی نوک مداد قرار دهید و توضیح دهید که چطور نیروی گرانش به حفظ تعادل جسم کمک می‌کند. 

ماشین‌های اسباب‌بازی

می‌توانید در مهد کودک به کمک کودکان ماشین‌های اسباب‌بازی درست کنید. هدف اصلی این فعالیت افزودن مقدار وزن بیشتر روی ماشین است، سپس از کودکان بخواهید به این نکته توجه کنند که ماشین سنگین‌تر روی سراشیبی سریع‌تر حرکت می‌کند.

منبع : Ehow