فعالیت‌هایی که در آرایشگاه انجام می‌شود مستلزم وجود تهویه مناسب و مدیریت مواد زائد تولید شده است. استفاده از محصولات مو و ناخن حاوی مواد شیمیایی، همراه با تجهیزات حرارتی مورد استفاده برای آرایش مو مثل سشوار و ناخن نیاز به تهویه مناسب برای حفاظت از مشتریان و هم‌چنین کارکنان آرایشگاه را الزامی می‌کند. علاوه بر این، پوست و موی باقی‌مانده از کار آرایشی نیاز به نظافت مناسب و مدیریت محیط آرایشگاه دارد.

تجهیزات

تهویه این امکان را فراهم می‌کند که حرارت تولیدشده ناشی از اثرات تجهیزات رایج آرایش مو در آرایشگاه کاهش یابد. درجه حرارت بالایی که توسط وسایلی مانند سشوار و بیگودی مو ایجاد می‌شود اثر شدیدی بر محیط بسته‌ی آرایشگاه دارد.

مواد شیمیایی

سیستم‌های تهویه کارآمد در آرایشگاه استنشاق مستقیم مواد شیمیایی مضر مرتبط با محصولات رایج طراحی ناخن و آرایش مو را محدود می‌کند. علاوه بر این، استفاده از اسپری‌ها نیاز به سیستم تهویه مناسب دارد. هر چند محصولات فعلی مراقبت از مو و ناخن حاوی روغن‌های ضروری و دیگر مواد سازگار با محیط زیست هستند، استفاده از اسپرهای شیمیایی در آرایشگاه هم‌چنان نیازمند کنترل مناسب زیست محیطی است.

مو

با توجه به کوتاهی و آرایش مکرر و موارد دیگر انجام شده بر موها، در آرایشگاه نیاز به ریمور مو و تهویه‌ی مناسب وجود دارد. علاوه بر این، کارهای مو که با استفاده از گرما انجام می‌شود همراه با بعضی بیماری‌های پوس سر مثل شوره، استفاده از سیستم تهویه و خنک کننده مناسب آرایشگاه را ایجاب می‌کند. هم‌چنین، سلول های پوست موجود در مواد برداشته شده از روی سر، پدیکور و مانیکور نیاز به تهویه و دفع زباله مناسب را الزامی می‌کند.

سینک‌ها

 سینک‌های شستشو در آرایشگاه نیاز به استفاده از سیستم تهویه مطبوع دارند. در بسیاری از کشورها، قوانین مربوط به تاسیس آرایشگاه نیاز به وجود تهویه کافی در رابطه با سینک‌ها و محل شستشو را الزامی می‌کند. علاوه بر این، مناطق گرمسیر و یا مناطقی با مسائل زیست محیطی مانند افزایش میزان گرد و غبار یا ریزگردها، بیشتر به استفاده از تهویه مناسب نیاز دارند.

منبع : Ehow