به صورت کلی سیم و کابل برق معمولی از رشته سیم‌هایی تشکیل شده‌اند که توسط یک روکش پوشیده می‌شوند. قطر سیم و کابل برق پتانسیل حمل بار الکتریکی توسط این سیم و کابل را مشخص می‌کند. با بررسی کد‌های موجود روی سیم و کابل می‌توان در خصوص استفاده از آن‌ها برای مصارف مختلف تصمیم گرفت. به صورت معمول سیم کشی‌های برق در منازل و محیط‌های ساختمانی با استفاده از سیمراه صورت می‌گیرد. با اندازه‌گیری قطر سیم و کابل می‌توان از میزان پتانسیل آن‌ها آگاه شد.

می‌توانید با استفاده از دستگاه اندازه‌گیری قطر سیم و کابل این کار را انجام دهید. سوراخ‌های مختلف این دستگاه دایره‌ای شکل را روی سیم و کابل امتحان کنید و وقتی سوراخی پیدا کردید که اندازه‌ی با قطر سیم و کابل یکی بود، عدد روی آن را بخوانید.
با استفاده از کولیس هم می‌توانید این کار را انجام دهید. در این روش سیم و کابل برق را بین گیره‌های کولیس قرار می‌دهیم و بدون این‌که به سطح عایق سیم و کابل فشار وارد کنیم، گیره‌ی متحرک را کنار می‌زنیم و عدد مورد نظر را می‌خوانیم. 
می‌توانید با استفاده از یک متر هم محیط سیم و کابل و سپس قطر آن را اندازه بگیرید. هم‌چنین می‌توان یک نوار چسب دور سیم و کابل زد و سپس روی جایی که چسب به خودش می‌رسد را علامت زد. حالا چسب را باز کنید و طول قسمت علامت خورده را اندازه‌ بگیرید. در نهایت باید عدد به دست آمده را تقسیم بر 3.14 کنید تا قطر سیم و کابل به دست بیاید. البته در این حالت ممکن است عدد به دست آمد کاملا دقیق نباشد. 

منبع : Ehow