در حالی که در ایران برای جراحی زیبایی بینی قیمت ثابتی وجود ندارد و جراحان پلاستیک مختلف هزینه‌های متفاوتی از بیماران دریافت می‌کنند، معیار هزینه‌ای که بیماران می‌پردازند معمولا ناشی از ترکیبی از عوامل است که باعث می‌شوند هزینه‌ی جراحی زیبایی بینی زیاد یا کم شود. 

مهم‌ترین عامل در هزینه‌ی جراحی زیبایی بینی میزان تجربه، توانایی و شهرت جراح پلاستیک است. جراحان تعلیم‌دیده و معتبر که اکثر بیماران‌شان از نتیجه‌ی کار او راضی هستند و عکس‌های قبل و بعد از عمل بیماران‌شان فوق العاده است، قیمت بسیار بالایی دارند. اما در این حالت بیمار از نتیجه‌ی جراحی و هزینه‌ای که می‌کند مطمئن‌تر خواهد بود. 

هم‌چنین باید این مسئله را مد نظر داشته باشید که جراحی زیبایی بینی سخت‌ترین نوع جراحی زیبایی است و طبق آمار تقریبا 15 تا 20 درصد اعمال جراحی زیبایی بینی، یک جراحی ترمیمی یا ثانویه در پی دارند. این مسئله هزینه‌های این جراحی را بیشتر می‌کند. پس بهتر است بار اول جراح خوبی را انتخاب کنید که مجبور نشوید برای جراحی دوم هزینه‌های بیشتری بپردازید. 

بهتر است همیشه برای اعمال جراحی زیبایی بهترین جراحان را انتخاب کنید. جراحانی که بالای شهر مطب دارند به خاطر گران بودن هزینه‌های سکونت، هزینه‌ای بیشتری هم برای جراحی زیبایی بینی دریافت می‌کنند. پس بهتر است جراح پلاستیک را از روی شهرت و نتایج کار که از روی عکس‌های قبل و بعد از عمل مشخص می‌شود انتخاب کنید. 

یکی دیگر از عوامل مهم در هزینه‌های جراحی زیبایی بینی این است که بینی بیمار چقدر به تغییر نیاز داشته باشد. آیا بینی قبلا شکسته؟ آیا بیمار مشکلات تنفسی دارد؟ بینی بیمار انحراف دارد؟ قسمت خارجی بینی خم شده؟ برای بازسازی ساختار بینی به پیوند غضروف نیاز است؟ آیا می‌خواهید جراحی ترمیمی انجام دهید؟

اگر مشکل تنفسی دارید، ممکن است بیمه هزینه‌های جراحی را بپردازد. یکی دیگر از عوامل موثر محل انجام جراحی است. آیا قرار است در بیمارستان عمل شوید یا مطب جراح پلاستیک؟ هر کدام از این‌ها نقاط قوت و ضعف خود را دارند. وجود متخصص بیهوشی در تیم جراحی هم در هزینه‌های آن موثر است. البته بیهوشی امری شوخی‌بردار نیست و بهتر است از یک متخصص بیهوشی مجرب استفاده کنید. 


منبع : Robertkotlermd