برای میخکوب کردن سیم و کابل به دیوار ، میخکوب معمولی مناسب نیست، چون ممکن است به سیم و کابل صدمه بزند. برای این‌که سیم و کابل  را روی دیوار ثابت نگه دارید و در عین حال صدمه‌ای هم به آن‌ نزنید، احتیاج به یک میخکوب مخصوص سیم و کابل دارید.

با استفاده از یک متر مسیر حرکت سیم و کابل را اندازه بگیرید؛ اگر می‌خواهید کابل را  روی دیواری که گچ‌کاری و رنگ‌کاری آن تمام شده بکشید، باید آن را از پایین دیوار  عبور دهید. اگر لازم است کابل را در جایی به صورت عمودی نصب کنید آن را از نزدیک‌ترین گوشه یا چارچوب درب عبور دهید تا مزاحمت کمتری ایجاد کند.

تعداد میخ‌های دو پایه‌ای را که لازم دارید حساب کنید. استفاده از میخ‌های دو پایه بر اساس سختی و طول سیم و کابل متفاوت است، اما برای هر 30 تا 60 سانتیمتر از کابل یک میخ دو پایه محاسبه کنید. به ازای هر خمی که به کابل می‌دهید یک میخ‌ اضافه در نظر بگیرید.

قطر کابلی را که می‌خواهید روی آن میخ دو پایه بزنید با خط کش اندازه بگیرید و میخ‌های دو پایه با اندازه مناسب را در میخکوب قرار دهید. بیشتر میخکوب‌های کابل همانند میخکوب‌های معمولی پر می‌شوند.خشاب را عقب بزنید و یک دسته از میخ‌های متصل به هم را در جای مخصوص قرار دهید. در موارد خاص می‌توانید به دفترچه‌ی راهنمای میخکوب مراجعه کنید.

میخکوب را روی کابل قرار دهید. بدنه‌ی میخکوب باید در موازات سیم باشد و کابل در بین پایه‌های میخ‌ها قرار داشته باشد. دسته‌ی روی میخکوب را فشار دهید تا میخ را به سطح شلیک کند. در جاهایی که کابل خم می‌شود، روی زاویه‌ی به وجود آمده یک میخ اضافه بکوبید تا از سطح جدا نشود.


نکات

  • میخکوب‌های سیم و کابل در اندازه‌های مختلف برای گیج‌های متفاوت سیم و کابل وجود دارند. بیشتر میخکوب‌های کابل با قطر‌های مختلف سیم و کابل قابل استفاده هستند.
  • می‌توانید با استفاده از کاور سیم و کابل، کابل‌های خود را مخفی کنید.
  • مراقب باشید که میخ‌های دوپایه در سیم فرو نروند. اگر سیم و کابل آسیب ببیند باعث اختلال یا اتصالی می‌شود.


منبع : Ehow