سمعک هم مثل دیگر وسایل الکتریکی گاهی اوقات خراب می‌شود، اما مشکل سمعک معمولا ساده است و به راحتی حل می‌شود. در این مطلب توصیه‌هایی برای‌تان آورده‌ایم تا هر وقت سمعک از کار افتاد، بتوانید با استفاده از آن‌ها مشکل را حل کنید. 

 • باتری سمعک را عوض کنید.
 • باتری را بررسی کنید و ببینید از طرف درست، آن را داخل سمعک قرار داده‌اید یا نه. هم‌چنین درب قسمت باتری را بررسی کنید که درست بسته شده باشد. 
 • اگر سمعک دکمه‌ی کنترل میزان صدا دارد، آن را بررسی کنید تا در حالت کم نباشد.
 • ببینید سمعک را تصادفا در حالت T قرار نداده‌اید، اگر مشکل این است آن را در حالت M یعنی میکروفون قرار دهید.
 • اگر سمعک دکمه‌ی برنامه‌ریزی یا حالت‌های مختلف داشته باشد، ممکن است روی حالت بدون صدا یا برنامه‌ای اشتباه قرار گرفته باشد.
 • سمعک را در بیاورید و ببینید مجاری آن با موم گوش مسدود نشده باشند.
 • ببینید لوله‌های سمعک پیچ نخورده یا نشکسته باشند.
 • ببینید چیزی داخل لوله‌های سمعک گیر نکرده باشد. اگر چنین مشکلی دارد، لوله را باز کنید و داخل آن فوت کنید تا باز شود.
 • اگر از سمعک صدای سوت می‌شنوید، صدای آن در حالت بسیار زیاد است. میزان صدایش را کم کنید تا صدای سوت قطع شود. هم‌چنین ممکن است سمعک در گوش خوب جای نگرفته باشد، پس جای آن را تنظیم کنید. 
 • اگر صدای سمعک بی‌کیفیت شده است، ممکن است میزان صدای آن زیاد باشد. این مشکل می‌تواند از ضعیف شدن باتری هم باشد. 
 • اگر صدای سمعک ضعیف است، ممکن است مشکل از مسدود شدن لوله‌ها باشد. همان‌طور که در موارد قبل گفته شد، می‌توانید با فوت کردن داخل لوله‌ها آن‌ها را باز کنید. معمولا موم گوش دلیل گرفتگی لوله‌های سمعک است و با مرتب تمیز کردن آن، چنین مشکلی برای‌تان پیش نخواهد آمد. 
 • اگر هیچ کدام از نکات بالا موثر واقع نشد، سمعک مشکلی اساسی دارد و باید آن را پیش تعمیرکار ببرید.