وقتی می‌خواهید برای کودکان مهد کودک مسائلی که از آن‌ها درکی ندارند را شرح دهید، بهتر است آرام صحبت کنید و از کلماتی استفاده کنید که برای آن‌ها قابل فهم باشند. اگر وارد جزئیات نشوید درک مسئله برای آن‌ها ساده‌تر می‌شود و گفتن جزئیات فقط کودکان را گیج می‌کند و باعث می‌شود مسئله را درست متوجه نشوند. وقتی می‌خواهید شغل افسر پلیس را شرح دهید، بیشتر روی نقش او در زندگی کودک تمرکز کنید. 


در مهد کودک به کودک عکسی از افسر پلیس نشان دهید و به او بگویید که پلیس‌ها معمولا لباسی شبیه به این دارند. اگر ممکن است، در خیابان یک پلیس به او نشان دهید که بداند پلیس‌های شهر او چه شکلی هستند. مطمئن شوید کودک متوجه می‌شود کار پلیس خدمت کردن به مردم و محافظت از آن‌ها است. به کودک بگویید که اگر در دردسر افتاد، می‌تواند از افسر پلیس کمک بخواهد. 

به این مسئله اشاره کنید که پلیس‌ها نمی‌گذارند آدم بدها کارهای بد مثل صدمه زدن به مردم و دزدیدن اموال‌شان را انجام دهند. مطمئن شوید که کودک می‌داند پلیس پس از سوار کردن مجرم به ماشین، او را به اداره‌ی پلیس می‌برد و سعی می‌کند متوجه شود او کار بدی انجام داده است یا نه. 

در مهد کودک در خصوص انواع افسران پلیس توضیح دهید. برای مثال، به او بگویید که افراد اجازه ندارند با سرعت بیش از حد با خودرو حرکت کنند و در این صورت پلیس راهنمایی و رانندگی آن‌ها را جریمه خواهد کرد. 

این مسئله را توضیح دهید که افرادی که کارهای بد انجام می‌دهند پس از دستگیر شدن کجا می‌روند. در مهد کودک به کودکان آموزش دهید مجرمین باید برای مدتی معین به زندان بروند و این مدت به کاری که انجام داده‌اند بستگی دارد. 


منبع : Ehow